facebook

Szlak papieski nagrodzony PDF Print Adres email
Społeczeństwo
Piątek, 06 listopada 2009 16:58

Gmina Węgierska Górka
Ogromne wyróżnienie projektu pn. Szlak papieski w gminie Węgierska Górka! Zdobył trzecie miejsce w konkursie „Przyjazna wieś”. Wybierano najlepszy projekt w zakresie infrastruktury, realizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu pieniędzy unijnych.

Komisja konkursowa, w skład której na terenie naszego województwa wchodzili przedstawiciele Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, po wizytacji w terenie na początku października dokonała oceny i wyboru najlepszych projektów. Na pierwszym miejscu uplasował się projekt gminy Janów, gmina Węgierska Górka zaś za swój szlak papieski otrzymała wysokie, trzecie miejsce.
- Wszystkim, którzy przyczynili się do tego zwycięstwa składam serdeczne podziękowania - podsumowuje wójt gminy Piotr Tyrlik. Konkurs pod nazwą „Przyjazna wieś”, ogłoszony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizuje na szczeblu ogólnopolskim Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na zlecenie Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich MRiRW. Konkurs rozstrzygany jest na dwóch etapach - regionalnym, w którym Węgierska Górka zajęła III miejsce i otrzyma nagrodę finansową oraz ogólnopolskim, którego wyniki poznamy 31 października. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych i efektywnych projektów o charakterze infrastrukturalnym o zasięgu lokalnym, regionalnym lub transregionalnym, sfinansowanych ze środków europejskich.
Pomysł utworzenia na terenie gminy szlaku papieskiego zrodził się przed kilkoma laty. W 2005 roku z inicjatywy wójta Piotra Tyrlika, ówczesnego dyrektora Ośrodka Promocji Gminy Mariana Kurowskiego oraz powołanego przez Fundację Szlaki Papieskie pełnomocnika koordynatora Tadeusza Gołucha odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie. W tworzenie szlaku, który nazwano Pasterskim Szlakiem Papieskim, zaangażowały się parafie wraz z proboszczami, władze gminy, miejscowe nadleśnictwo i wielu mieszkańców. Pasterski Szlak Papieski ma swój początek w centrum Węgierskiej Górki na skwerze Jana Pawła II i wiedzie dalej przez miejsca i szlaki, w których bywał, gdzie jeździł na nartach i którymi wędrował Karol Wojtyła, honorowy obywatel gminy Węgierska Górka. W jego skład wchodzą m.in. kościoły w Cięcinie, Hala Lipowska, Hala Boracza, Prusów, kościoły w Żabnicy i Ciścu.

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :