facebook

Gaudeamus w BWSU PDF Print Adres email
Społeczeństwo
Piątek, 06 listopada 2009 17:22

Już po raz jedenasty odbyła się immatrykulacja studentów Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności w Żywcu. 3 października odbyła się w tej uczelni inauguracja roku akademickiego 2009/2010. Na I rok studiów przyjęto ponad 200 osób. Następna rekrutacja na semestr letni, który rozpocznie się w lutym 2010 r. będzie prowadzona od 15 grudnia. W tym roku akademickim BWSU będzie kształciła na następujących kierunkach: administracja, turystyka i rekreacja, pielęgniarstwo, fizjoterapia, kosmetologia, wychowanie fizyczne (nabór na ten kierunek w roku akademickim 2009/2010 zawieszony). W porozumieniu z zaprzyjaźnionymi uczelniami, uprawnionymi do prowadzenia studiów magisterskich, szkoła prowadzi rekrutację na takie studia. Pozwala to absolwentom BWSU na kontynuowanie studiów i uzyskanie tytułu magistra.
Wykład inauguracyjny wygłosił obecny rektor BWSU prof. Mieczysław Dudek. Przypomniał o czasach świetności tej uczelni, która w najlepszych swoich latach kształciła ponad 3.000 studentów, przypomniał jak rozbudowano obiekt uczelni, wybudowano nowoczesny ośrodek dydaktyczny w Międzybrodziu Bialskim. Urządzono nowoczesną salę multimedialną do nauki języków obcych, podjęto współpracę z uczelniami zagranicznymi, głównie Słowacji i Czech, nawiązano współpracę partnerską z Turcją, Litwą, Hiszpanią, Włochami, aktualnie trwają rozmowy na temat współpracy naukowej i wymiany studentów z Federacją Rosyjską i Ukrainą. W tym czasie szkoła otrzymała dobrą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich prowadzonych kierunków kształcenia. W wypowiedzi Rektora pojawił się także wątek dotyczący popełnionych w przeszłości błędów, które jak najprędzej trzeba naprawić. - Szkół wyższych w Polsce jest bardzo dużo, stąd ogromna konkurencyjność, a popyt na usługi edukacyjne maleje. To również dotknęło naszą szkołę. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że nasza szkoła popełniła standardowe błędy, po prostu przeinwestowała, przeliczyła swoje możliwości finansowe. Gdyby nie spadek ilości studentów, może nie byłoby tych trudności.
Zapewnił, że podjęto już działania w kierunku wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazł się rynek edukacyjny. - W obecnej sytuacji należy wprowadzić zmiany w zarządzaniu szkołą oraz zmiany w dziedzinie jej finansowania. Przystąpiliśmy do opracowania i realizacji zupełnie nowej strategii rozwoju szkoły.
Rektor zapewnia, że wszystkie podjęte działania w kierunku głębokiej restrukturyzacji szkoły, szczególnie w sferze zarządzania i finansowania, pozwolą na wyjście z obecnego kryzysu.
Tegoroczna inauguracja roku akademickiego w BWSU w Żywcu po raz pierwszy odbyła się w obecności nowego właściciela uczelni Józefa Jędrucha. W swoim wystąpieniu podkreślił, że przyszłość tej uczelni to wprowadzenie nowych kierunków i specjalizacji. W części artystycznej uroczystości wystąpił chór LUTNIA pod dyrekcją Krystyny Jagły.

Irena Czekaj

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :