facebook

Ferie z funduszem PDF Print Adres email
Ekologia
Wtorek, 22 marca 2016 12:44

Prawie 200 000 złotych przeznaczył w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wyjazdów dzieci na ferie. – Dzięki dofinansowaniu udało się zorganizować wypoczynek dla 1 000 dzieci, które wyjechały do ośrodków na terenie województw: śląskiego i małopolskiego.

- Podczas tygodniowych turnusów realizowane były programy profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej i regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej – tłumaczy Andrzej Pilot Prezes WFOŚiGW w Katowicach. Dodał, że wśród wnioskodawców były: Żorska Akademia Koszykówki, ZHP Chorągiew Śląska, Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny. Spotkanie z dziennikarzami w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie było okazją do zaprezentowania placówki oraz podsumowania pierwszego roku jej działalności. - Od 2015 roku WFOŚiGW w Katowicach dofinansowuje zadania realizowane w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie – powiedział Andrzej Pilot. Dodał, że Fundusz w 2015 roku podjął decyzję o dofinansowaniu dwóch zadań:
• „Rozbudowa kolekcji sadowniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (etap V) oraz założenie kolekcji lokalnie uprawianych odmian drzew owocowych w Radzionkowie (etap I)” – dotacja do kwoty 25 700,00 zł,
• „Doposażenie Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej działającej przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie” – dotacja do kwoty 32 868,00 zł.
Od 2004 roku Fundusz dofinansował Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie kwotą ponad 2 600 000 złotych. Środki Funduszu były przeznaczone na zadania z zakresu:
• ochrony różnorodności biologicznej, na założenie oraz rozbudowę kolekcji dendrologicznej, założenie oraz rozbudowę kolekcji sadowniczych wraz z rozbudową szkółki do rozmnażania drzew i krzewów owocowych, założenie ericarium (rośliny wrzosowate), utworzenie ogrodu edukacyjnego roślin uprawnych, warzywnych oraz zielarskich, ochronę ex situ wybranych gatunków muraw kserotermicznych poprzez długoterminową ochronę nasion w Śląskim Banku Nasion,
• edukacji ekologicznej, na doposażenie w pomoce dydaktyczne Śląskiego Ogrodu Botanicznego, kampanie i programy edukacji ekologicznej, między innymi: „Śląski Kalendarz Ekologiczny”, „Różnorodność – potęga życia”, a także na warsztaty ekologiczne, konkursy dla dzieci, konferencje, zakup prenumeraty czasopism ekologicznych dla placówek oświatowych, oznakowanie ścieżek edukacyjnych.

Tomasz Matlakiewicz


mt_ignore

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :