facebook

Dofinansowanie dla naszych gmin PDF Print Adres email
Ekologia
Wtorek, 22 marca 2016 12:48

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach: Kozy, Ujsoły i Świnna. Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, który określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym.

 

Informacje zawarte w opracowanym planie zostaną wykorzystane do podjęcia stosownych działań, pozwalających na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska. Opracowany dokument ukształtuje gospodarkę energetyczną gminy w sposób optymalny do istniejących warunków lokalnych. Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. PGN jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2014-2020. Dofinansowanie z Funduszu stanowić będzie do 80% kosztów przygotowania PGN. WFOŚiGW w Katowicach na przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej przeznaczył już ponad 1 milion złotych. Beneficjentami Funduszu są 42 gminy z województwa śląskiego.


mt_ignore

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :