facebook

Zielone czeki wręczone PDF Print Adres email
Ekologia
Niedziela, 29 maja 2016 08:02

zcKażdego roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach celebruje „Dzień Ziemi” uroczystym wręczeniem „Zielonych Czeków”. To doroczna nagroda finansowa przyznawana od 1994 roku osobom, które wyróżniają się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego.

 

- Dziś dużo słyszymy o naszym wpływie na środowisko. Od 22 lat nagradzamy osobowości, które kreują właściwe, ekologiczne postawy. Przez te lata nagrodziliśmy ponad dwustu takich pasjonatów. Jesteśmy jak wielka ekologiczna rodzina. Ziemię mamy tylko jedną, więc od naszych decyzji zależy jej i nasz los – przypominał Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW. Nagrody finansowe oraz dyplomy przyznawane są przez Kapitułę składającą się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody. Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 40 zgłoszeń. Laureaci wyłaniani są w sześciu kategoriach.
Decyzją Kapituły przyznanych zostało 14 ”Zielonych Czeków” - 5 nagród zespołowych i 2 nagrody indywidualne. Przyznano także 1 dyplom honorowych i 10 dyplomów uznania.


Zielone Czeki - laureaci nagród i dyplomów

Kategoria: INNOWACJE I TECHNOLOGIE - nie wyłoniono laureata ZC.
Dyplom uznania: Piotr Komraus – za innowacyjny program ograniczania strat wody, który pozwolił na zaoszczędzenie 372 tys. m3 wody w ciągu 5 lat istnienia firmy Aqua-Sprint Wodociągi Siemianowickie
Bogusław Berka – za zastąpienie węgla i oleju opałowego paliwem gazowym w procesie suszenia zbóż na terenie obiektu w Bojanowie spółki AGROMAX.)

Kategoria: PROGRAMY I AKCJE PROEKOLOGICZNE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY

Zielony Czek:
dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski - za unikalną działalność społeczną w dziedzinie poprawy standardów prawnej ochrony zwierząt w Polsce popartą wiedzą merytoryczną na najwyższym poziomie,

oraz

zespół: Maja Głowacka, Bogdan Ogrodnik – za opracowanie i przeprowadzenie autorskich programów Badamy Poznajemy, Chronimy, Program czynnej ochrony przyrody w lasach nadleśnictwa Rybnik oraz program Przyrodnicze Katowice; członkowie zespołu są założycielami Pracowni Edukacji Żywej.

Kategoria: PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

Dyplom uznania: Dariusz Tlałka za badania i prace naukowe nad paprotnikami na obszarze województwa śląskiego i terenach przyległych; nominowany to odkrywca 5 nowych gatunków paprotnika, autor i współautor 28 publikacji naukowych, badania prowadzi społecznie i nie jest związany z żadną jednostką naukową,

Dyplom honorowy: dr Andrzej Tyc za długoletnią pracę naukową na rzecz ochrony przyrody regionu oraz zaangażowanie w kolejnych kadencjach Wojewódzkich Rad ochrony Przyrody oraz Regionalnej Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego.

Zielony Czek:
dr inż. Krzysztof Klejnowski – za długoletnią pracę naukową na rzecz ochrony powietrza, badania właściwości fizyko-chemicznych cząstek stałych w atmosferze, publikacje popularyzujące wiedzę na temat zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim oraz zaangażowanie od 2003 roku w prace Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, a od 2009 roku w pracach Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dyplom uznania dla zespołu:
Robert Mańczyk, Dariusz Heppner, Bogdan Kubat, który od kilku lat prowadzi akcję „Młodzieżowe spotkania z przyrodą”, w której udział wzięło 500 dzieci ze szkół i przedszkoli.

Zielony Czek:
zespół: Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal, Jarosław Wesołek – nominowani to nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, którzy z wielkim zapałem i zaangażowaniem społecznym edukują ekologicznie dzieci i młodzież w obszarach: organizacja powiatowych konkursów ekologicznych, opracowanie i organizacja cyklicznych zajęć otwartych dla uczniów z regionu, kreowanie systemu edukacji proekologicznej nauczycieli i uczniów poprzez uczestnictwo w wykładach i akcjach Centrum Edukacji Prosumenckiej przy Politechnice Śląskiej

Kategoria: PUBLICYSTYKA EKOLOGICZNA
nie wybrano kandydata

Kategoria: działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych

Dyplomy uznania:
zespół: Alicja Czerwińska, Michał Kisio, Marcin Niesyt - dyplom uznania za organizację i udział w akcjach ulicznych, informacyjnych warsztatach dotyczących zdrowego żywienia w ramach Stowarzyszenia Otwarte Klatki,
Łukasz Fuglewicz – dyplom uznania za animację interdyscyplinarnych działań łączących przyrodę, kulturę i aktywność fizyczną.

Zielony Czek:
zespół: Maria Staniszewska, Halina Stolarczyk, Aleksandra Józewicz za wskazywanie zielonej alternatywy działań podejmowanych przez każdego z nas oraz rozwiązań systemowych, które temu sprzyjają, za budowanie świadomości, że działania proekologiczne nie są trudne.

oraz

zespół: Piotr Kohut, Józef Michałek za promocje oraz rozpowszechnianie idei Redyku Karpackiego w Beskidach oraz za zaangażowanie w program OWCA plus.

NAGRODA SPECJALNA:
zespół: Czesław Śleziak, Grzegorz Pasieka za działania popularyzatorskie wśród przedsiębiorców poprzez organizacje szkoleń, konferencji, seminariów na tematy związane z ochroną środowiska, a także publikacje w wydawnictwach ekologicznych.mt_ignore

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :