facebook

Dziennikarze w Beskidach PDF Print Adres email
Ekologia
Środa, 27 lipca 2016 20:57

foto1Przebudowie drzewostanów świerkowych w lasach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego poświęcona była sesja terenowa z udziałem dziennikarzy. Spotkanie zostało zorganizowane przez katowicką dyrekcję Lasów Państwowych oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniach 30-31 maja.

 

Historyczne uwarunkowaniu rozpadu monokultur świerkowych oraz możliwości jakimi dysponują leśnicy w tej trwającej już ponad dekadę niełatwej walce o górskie lasy przedstawił Kazimierz Szabla, dyrektor RDLP w Katowicach. Natomiast na pytania dziennikarzy dotyczące sporu o Puszczę Białowieską odpowiadał prof. dr hab. Jerzy R. Starzyk, członek Rady Naukowej Leśnictwa (organu doradczego prezesa Rady Ministrów), od lat wspierający beskidzkich leśników w ich zmaganiach z kornikiem.
Część terenowa odbywała się w beskidzkich lasach. Leon Mijal, nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń, pokazał dziennikarzom bezpośrednią przyczynę zamierania beskidzkich świerczyn, zaprezentował sposoby identyfikacji zaatakowanych drzew oraz metody ograniczania liczebności kornika. Przemierzając kompleks leśny Mała Czantoria oraz ścieżki leśnictwa Leśnica podziwiano efekty trwającej od wielu lat przebudowy drzewostanów świerkowych. Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach, omówił obszary oraz możliwości dofinansowania działań jednostek LP ze środków katowickiego Funduszu. W drugim dniu dziennikarze wraz z Hubertem Kobarskim, nadleśniczym Nadleśnictwa Bielsko, i Jurandem Irlikiem, zastępcą dyrektora ds. gospodarki leśnej w RDLP w Katowicach, zdobywali szczyt Skrzycznego (1257 m n.p.m.). Ze względu na warunki atmosferyczne i krótki okres wegetacyjny prowadzenie gospodarki leśnej w wyższych partiach gór i związana z nią przebudowa drzewostanów, jest bowiem dla leśników, znacznie trudniejszym zadaniem. Na terenie Nadleśnictwa Bielsko przedstawiciele śląskich mediów odwiedzili również nowoczesną przechowalnię nasion oraz szkółkę drzew leśnych.Spotkanie z mediami zostało zorganizowane w ramach kampanii społeczno- informacyjnej „Nasze Górskie Lasy” poświęconej przebudowie świerczyn w Beskidach i Górach Opawskich. Współorganizatorem spotkania był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dodajmy, że w ostatnim czasie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował kilka zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w Katowicach:

•    Określenie warunków siedliskowych i witalności jodły pospolitej ze wskazaniem właściwych terenów do jej hodowli w Beskidzie Śląskim i Żywieckim - 764 643 zł,
•    Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2016 roku - Trybuna Leśnika - 24 200 zł,
•    Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Siewierz - Organizacja XII Spartakiady Leśnej pod hasłem „O czym szumi las” 9 300 zł,
•    Kampania ekologiczna „Sprzątanie Świata - Polska 2015” – 32 600 zł,
•    PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek - Akcja edukacyjna: „Las wokół nas” – 4 734 zł,
•    Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec - Program edukacji leśnej pn. Rok w lesie – 16 700 zł,
•    Ochrona zagrożonych wyginięciem zwierząt w 2015/2016 roku w Nadleśnictwie Świerklaniec – 7 533 zł,
•    PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór - 150 Lat Żubrów Pszczyńskich – 49 677 zł.

Tomasz Matlakiewicz
Foto: M. Chojecki.

Źródło: informacja prasowa WFOŚiGW w Katowicach, informacja prasowa RDLP w Katowicach.

foto2mt_ignore

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :