facebook

Sięgnij po pieniądze na zielone pracownie PDF Print Adres email
Ekologia
Środa, 31 sierpnia 2016 20:53

pracowniaRusza kolejna odsłona konkursu dla szkół.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza konkurs Zielona Pracownia 2016, który przeznaczony jest dla organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego.
Jego celem jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych sków dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Dofinansowane zostaną projekty, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni.
Wnioski konkursowe będą przyjmowanie od 10 do 21 października 2016 roku. Dotacja zaś będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30.000 zł. 20% kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu pn. “ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT'2016”. Ten konkurs z kolei adresowany jest do szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Fundusz chce nagrodzić projekty ekopracowni, których przyszła realizacja pomoże uczniom z naszego regionu efektywnie i przyjemnie uczyć się i podnosić świadomość ekologiczną. Przewidywana pula nagród to 100.000 zł.
Co trzeba zrobić, aby powalczyć o te pieniądze? Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie do Funduszu wypełnionej karty zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami. Do zgłoszenia należy dołączyć deklarację jednostki samorządu terytorialnego lub innego organu prowadzącego placówkę, wypełnioną zgodnie ze wzorem stanowiącym zawartym w karcie zgłoszeniowej. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do siedziby Funduszu.
zielona_pracownia_2016epTermin przyjmowania kart zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami upływa 15 września 2016 roku o godzinie 15.30.
W przypadku zgłoszeń, które zostały wysłane drogą pocztową bądź drogą kurierską decyduje data wpływu do Funduszu.
Regulamin oraz kartę zgłoszeniową do obu konkursów można pobrać ze strony http://www.wfosigw.katowice.pl.

Tomasz Matlakiewiczmt_ignore

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :