facebook

Jak kontrolować niską emisję? PDF Print Adres email
Ekologia
Poniedziałek, 31 października 2016 09:25

neWypracowanie skutecznych procedur kontroli spalania odpadów, to najważniejsze wyzwanie, które winno usprawnić proces walki z niską emisją w regionie.

Taka konkluzja płynie z kolejnego już spotkania zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji powołanego kilka miesięcy temu przez Marszałka Województwa Śląskiego. Pisaliśmy na ten temat już kilka miesięcy. Przypomnijmy zespół pracuje nad stworzeniem i wprowadzeniem uchwały antysmogowej, ramowego aktu prawnego obowiązującego w całym Województwie Śląskim, który ma regulować i ograniczać występowanie niskiej emisji. Tym razem tematem spotkania były kwestie związane z kontrolą zapisów uchwały antysmogowej.
W trakcie spotkania zostały zaprezentowane czeskie i niemieckie rozwiązania w tym zakresie.- Same regulacje prawne, bez sprawnego systemu kontroli mogą nie przynieść efektów, których oczekujemy. Musimy zdefiniować obszary kontroli i ustalić, czy dotychczasowy system przynosi rezultaty, czy konieczne są zmiany w prawie, procedurach kontrolnych i jakie służby powinny je przeprowadzać – mówił Andrzej Guła, prezes Polskiego Alarmu Smogowego. Podczas spotkania zwracano także uwagę, że w kilku obszarach kontrole nie są skuteczne – w przypadku rynku paliw, spalania odpadów, instalacji czy rynku urządzeń. Profesor Krzysztof Płeszka zwracał uwagę na obowiązki podmiotów objętych uchwałą i trudności prawne z tego wynikające.
- To skomplikowany problem. W tym zakresie możliwe jest bowiem wkroczenie w sfery praw i wolności obywateli, czyli sfery, które są chronione konstytucyjnie i w które ingerować można wyłącznie przy zastosowaniu aktu o randze ustawy. Jest więc pytanie, jak skonstruować w tym wypadku uchwałę, aby była skuteczna i nie naruszała praw i obowiązków – wyjaśniał prof. Krzysztof Płeszka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uczestnicy po raz kolejny podkreślali konieczność uregulowania przepisów w zakresie norm jakości powietrza i standaryzacji sprzedawanych kotłów. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów, jednostek naukowych, a także przedstawiciele Kraju Morawsko-Śląskiego z Czech.

Tomasz Matlakiewiczmt_ignore

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :