facebook

Będzie klaster, będą pieniądze PDF Print Adres email
Ekologia
Czwartek, 29 gruddnia 2016 08:01

dscf7711_20161227134412 grudnia w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ponad trzydzieści podmiotów, w tym przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, wyższe uczelnie oraz parafie jednomyślnie podpisały list intencyjny, dotyczący utworzenia Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”.

 

List podpisały m.in.: Związek Międzygminny ds. Ekologii (który będzie koordynował działania klastra), osiem gmin powiatu żywieckiego oraz ponad 20 firm i instytucji, m.in. i-Energia, Elmontaż, Beskid Żywiec, Ekoterm, a także np. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa oraz Klaster 3×20 zajmujący się polityką energetyczną UE. Wcześniej ZMGE podpisało stosowny list intencyjny również ze spółką Tauron Dystrybucja, w którym obie strony zobowiązały się do współdziałania w tworzeniu tego porozumienia. W ten sposób, zgodnie z ideą klastra, powstanie mikrosieć różnych wytwórców energii elektrycznej – biogazowni, instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych czy produkujących energię w skojarzeniu, oparta na wspólnych lokalnych działaniach koordynowanych właśnie przez nowo powstały podmiot. Klaster łącząc rozproszone źródła energii będzie mógł w sposób systemowy wspierać zarządzanie popytem odbiorców oraz wielkością wytwarzania energii z lokalnych, rozproszonych źródeł tak, aby równoważyć popyt i produkcję energii elektrycznej. Jednocześnie dzięki przyłączeniu do „nadrzędnej” sieci dystrybucji, nadwyżki lub niedobory energii w mikrosieci będą mogły być bilansowane z operatorem systemu dystrybucyjnego.Warto dodać, że w całej Polsce powstało dotychczas tylko kilka tego typu przedsięwzięć. Autorzy pomysłu, chcą, aby żywieckie porozumienie gmin i instytucji dołączyło do grupy pilotażowych klastrów, których wsparcie zapowiada Ministerstwo Energii. To zaś da klastrowi realne narzędzia finansowe. Mówił o tym 16 grudnia na konferencji prasowej minister energii, Krzysztof Tchórzewski, zaznaczając, że pieniądze na wsparcie klastrów pochodzić mają m.in., z budżetu w wysokości 12 mld zł, którym resort dysponuje w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. Poza dofinansowaniem klastrów, możliwe też będzie ubiegnie się z tego źródła o środki na zwiększenie efektywności energetycznej oraz budowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Wdrażanie pilotażowych klastrów energii będzie realizowane we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, a także Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
To nie koniec planów systemowej walki z niską emisją na Żywiecczyźnie. Planowane jest również utworzenie tzw. lokalnych spółdzielni energetycznych, które dzięki możliwości zakupów grupowych będą mogły negocjować niższe ceny zakupu paliw ekologicznych. Samorządy chcą również pracować na rzecz zmiany wizerunku naszego powiatu na region przyjazny ekologicznie. W tym celu nawiążą współpracę z największymi firmami na Żywiecczyźnie.

Tomasz Matlakiewicz

 

Jakie zadania będzie podejmował klaster?
Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, mają to być m.in.:
• planowanie, wytwarzanie, dystrybucja obrotu energią elektryczną oraz równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV,
• planowanie, wytwarzanie, koordynacja i dystrybucja energii cieplnej, w szczególności produkowanej w skojarzeniu,
• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej Żywiecczyzny ze szczególnym uwzględnieniem potencjału lokalnych zasobów (źródeł) energii,
• kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu elektromobilności,
• poprawę efektywności energetycznej w zasobach publicznych, sektorze przedsiębiorstw, lokalnych społeczności i mieszkańców.

Efektem finalnym zaś tych działań, zgodnie z postanowieniami listu, ma być niezależność energetyczna Żywiecczyzny a w konsekwencji ograniczenie niskiej emisji do poziomu bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców. Podpisanie listu intencyjnego jest pierwszym formalnym krokiem na drodze do powstania klastra. Kolejnym jest przygotowanie i podpisanie umowy cywilno-prawnej, która przypieczętuje jego powstanie. Zgodnie z deklaracjami ZMGE ma to nastąpić początkiem tego roku.mt_ignore

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :