facebook

Nowe wozy dla strażaków PDF Print Adres email
Ekologia
Czwartek, 27 kwietnia 2017 16:41

nowe wozy31 samochodów ratowniczo-gaśniczych przybędzie w tym roku Ochotniczym Strażom Pożarnym w woj. śląskim. Dzięki temu strażacy – ochotnicy będą mogli pełniej i bardziej efektywnie przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom środowiskowym.

Wszystko to za sprawą dotacji z Funduszu w wysokości 4,5 miliona złotych. Kwota ta stanowi 25 % ogólnych kosztów tego przedsięwzięcia. Pozostałe 75 % pochodzić będzie ze środków własnych OSP, wsparcia Gmin oraz dotacji Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Jednym z warunków otrzymania sprzętu było uczestnictwo w ostatnich latach w akcjach powodziowych, gaszeniu pożarów lasów, traw, usuwaniu skutków katastrof drogowych, budowlanych lub innych zagrożeń środowiska. Zasadność i celowość zakupu sprzętu, samochodów i wyposażenia będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu, została potwierdzona pozytywną opinią Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego. To nie wszystko. Dodatkowo, dzięki dotacji, strażacy będą mogli zakupić również sprzęt techniczny i ubrania specjalne.

Źródło: wfosigw.katowice.pl

Tomasz Matlakiewiczmt_ignore

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach


 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :