facebook

Klaster PDF Print Adres email
Ekologia
Czwartek, 27 kwietnia 2017 16:42

klaster1Już 40 gmin, instytucji i przedsiębiorstw weszło w skład Klastra „Żywiecka Energia Przyszłości”. Obecnie to jeden z największych klastrów w Polsce.

W piątek, 31 marca podczas konferencji w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu przyjęto w skład Klastra Energii nowych członków. Umowę dotyczącą współpracy z Klastrem podpisały Gminy Powiatu Żywieckiego, w tym Miasto Żywiec, kolejni przedsiębiorcy oraz uczelnie państwowe m. in. Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku Białej. Obecnie w Klastrze Energii współpracuje ze sobą ponad 40 podmiotów, a rolę Lidera Klastra pełni Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Na Konferencji poza podpisaniem stosownych umów omówiono pierwsze projekty m.in. dotyczące wspólnej platformy zakupowej paliw stałych dla mieszkańców Żywiecczyzny oraz montażu elektrofiltrów kominowych realizowanych we współpracy z grupą CZH S.A. (wniosek na dofinansowanie tego zadania został już złożony do NFOŚiGW w Warszawie). Obecni oprócz gmin Żywiecczyzny w skład klastra wchodzą m.in. przedsiębiorstwa komunalne, jak Beskid Żywiec Sp. z o.o., Ekoterm, oraz prywatne fimy, m.in. Żywiec Zdrój S.A., Infonet Projekt, EL Montaż Sp. z o.o., Grupa CZH S.A. stowarzyszenia (m.in. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej, Stowarzyszenie kolej Beskidzka), oraz uczelnie (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej). List intencyjny w sprawie współpracy z klastrem podspiała również półka Tauron Dystrybucja S.A.
Klaster to odpowiedź na problemy Żywiecczyzny związane z niską emisją. Powstał z myślą o lokalnym, systemowym wsparciu procesów zarządzania popytem odbiorców oraz wielkością wytwarzania energii z lokalnych, rozproszonych źródeł tak, aby równoważyć popyt i produkcję energii elektrycznej. Takie współdziałanie rozmaitych instytucji ma znacząco obniżyć koszty wytwarzania energii, a ich nadwyżki lub ew. niedobory będzie bilansowane z operatorem systemu dystrybucyjnego.

Tomasz Matlakiewicz

 

Cele szczegółowe Klastra:
• planowanie, wytwarzanie, dystrybucja obrotu energią elektryczną oraz równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV
• planowanie, wytwarzanie, koordynacja i dystrybucja energii cieplnej, w szczególności produkowanej w skojarzeniu,
• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej Żywiecczyzny ze szczególnym uwzględnieniem potencjału lokalnych zasobów (źródeł) energii,
• kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu elektromobilności,
• poprawa efektywności energetycznej w zasobach publicznych, sektorze przedsiębiorstw, lokalnych społeczności i mieszkańców,
• planowanie, koordynacja i realizacja zadań mających na celu ograniczenie i likwidację niskiej emisji w zasobach mieszkaniowych, obiektach publicznych oraz przedsiębiorstwach.

Tomasz Matlakiewiczmt_ignore

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :