facebook

Zielone Czeki 2017 wręczone PDF Print Adres email
Ekologia
Wtorek, 30 maja 2017 07:19

zielone czdekikopiaW Katowicach 24 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia „Zielonych czeków”. To nagrody przyznawane corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Jak podkreślał podczas uroczystości wręczenia nagród, Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW, „Święto to wymyślono, by ludzie na ziemi pochylili się nad losem naszej planety na której żyją, przeżyli moment refleksji”.

Konkurs jest formą promowania osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Od 1994 r. Fundusz docenił w ten sposób działalność ponad 250 osób, zespołów, a wysokość przyznanych nagród przekroczyła 2 miliony złotych. Wiele z nominowanych osób ma w swoim dorobku znakomite osiągnięcia. Wśród laureatów są przedstawiciele różnych środowisk, w tym przedsiębiorcy, nauczyciele, dziennikarze, pasjonaci działań proekologicznych, którzy poświęcają swój wolny czas, by wszystkim nam żyło się lepiej i bardziej „eko”.
W bieżącym roku przyjęto 38 nominacji. Jak wskazywał Prezes Funduszu podczas gali rozdania nagród, Kapituła Konkursu jak co roku miała kłopot z wyborem kandydatów, co znaczy, że działania ekologiczne są nadal „w modzie”.
Wśród laureatów tegorocznego Konkursu znalazły się następujące osoby:
W kategorii „innowacje i technologie” – nie wyłoniono laureata Zielonych Czeków. Dyplom uznania w tej kategorii zdobyli ROMUALD KALYCIOK, HENRYK KRETEK, DOMINIK WOJTEK - pracownicy spółki Sanex SA lidera wśród krajowych producentów w branży grzewczej z udziałem energii odnawialnych za działalność w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych oraz KAZIMIERZ KWAŚNIAK, WIESŁAW SIWCZAK za zaprojektowanie koncepcji ekologicznej, finansowej i technicznej likwidacji „bomby ekologicznej” w Katowicach - Szopienicach w postaci osadników szlamów cynkowych niespełniających norm ekologicznych oraz za konsekwencję i skuteczność w rozbrajaniu tej bomby.

W kategorii „programy i akcje proekologiczne” Zielone Czeki’2017 zdobyli MAREK TERESZKIEWICZ, PIOTR SOBIERAJ, ANNA SOBIERAJ, za wieloletnią działalność na rzecz ochrony przyrody poprzez edukację ekologiczną, w szczególności kontynuowanie prowadzonej od 1989 roku przez Fundację Ekologiczną „Silesia” akcję „Posadź swoje drzewko” stymulującej ochronę bioróżnorodności przyrodniczej.

W kategorii „prace naukowo-badawcze” Zielone Czeki’2017 zdobyli dr JACEK BETLEJA, RADOSŁAW GWÓŹDŹ, SZYMON BEUCH (prezes, wiceprezes, sekretarz Górnośląskiego Koła Ornitologicznego) za wieloletnią działalność naukową, badanie populacji ptaków w województwie śląskim oraz wydawanie czasopisma naukowego „Ptaki Śląska”. Dyplomy uznania w kategorii „prace badawcze” zdobyli BARBARA TOKARSKA-GUZIK za prace naukowo-badawcze w zakresie ochrony przyrody i środowiska prowadzone w Polsce i w regionie oraz LILIA KNOP, MAREK KRANNICH, TADEUSZ KOPERSKI za opracowanie modelu regionalnego i krajowego operatora rewitalizacji.

W kategorii „edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży” Zielone Czeki’2017 zdobyli ANNA SOBAŃSKA, KRYSTIAN BIŁEK, SZYMON KUŁAKOWSKI za przygotowanie i prowadzenie największej akcji edukacji ekologicznej w Polsce - LISTY DO ZIEMI, która jest pomysłem ARKI i każdego roku skupia blisko 200 tysięcy uczestników; Dyplom uznania w tej kategorii zdobyła MAŁGORZATA CHŁĄD za działania społeczne w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody wśród młodzieży przedszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych w mieście Kłobuck oraz regionie.

W kategorii „publicystyka ekologiczna”, Zielony Czek’2017 zdobył CZESŁAW TYROL za kilkadziesiąt lat prelekcji, pogadanek, wydanie publikacji książkowych, artykułów prasowych i naukowych dotyczących walorów przyrodniczych Ziemi Lublinieckiej, znakomity leśnik, niedościgniony edukator wszczepiający ludziom miłość i szacunek do przyrody i historii. Dyplom uznania w tej kategorii zdobył dziennikarz TVP Katowice MARCIN JAŁOWY za działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, dotyczącą gospodarki odpadami.

W kategorii „działania popularyzatorskie i promocja postaw ekologicznych” Zielony Czek’2017 zdobył PATRYK BIAŁAS za kierowanie kampanią #czyste powietrze na Śląsku i w Katowicach oraz Katowickim Alarmem Smogowym.

Nagrodę specjalną Zielony Czek’2017 przyznano prof. dr hab. inż. JANUSZOWI KOTOWICZOWI za działania związane z organizacją procesu kształcenia, prowadzące do najwyższej oceny w kraju szkoły (wydziału inżynierii środowiska i energetyki Politechniki Śląskiej), za zaangażowanie w projekty strategiczne, mające olbrzymie znaczenie dla ochrony środowiska.

Źródło: http://www.wfosigw.katowice.plmt_ignore

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :