facebook

Będzie zielona pracownia! PDF Print Adres email
Ekologia
Środa, 28 czerwca 2017 08:35

Gmina Lipowa, jako jedyna na Żywiecczyźnie i jedna z 43 w całym woj. Śląskim, została pozytywnie oceniona i znalazła się w gronie laureatów konkursu „Zielona Pracownia”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. Wiąże się to z kolejnymi środkami zewnętrznymi, które gmina pozyskała. Tym razem w wysokości 28 596,00 zł. Dzięki tej dotacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Twardorzeczce powstanie nowoczesna ekopracownia dydaktyczna.

Konkurs „Zielona Pracownia”, organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeznaczony jest dla organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Jego celem jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Dofinansowanie otrzymują projekty, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. W tym roku odbyła się już trzecia edycja tego konkursu.
Przy ocenie wniosków oceniano przede wszystkim różnorodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni, dostosowaną do grup wiekowych uczniów. Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięto również dostosowanie i wykorzystanie pracowni przez jak największą liczbę uczniów.

Tomasz Matlakiewicz
źródło: informacja prasowamt_ignore

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :