facebook

Kontakt
PDF Print Adres email

 

GAZETA ŻYWIECKA

 

Redakcja:

34-300 Żywiec, ul. Fabryczna 5, tel. 606 978 566
Biuro czynne od 8:00 do 15:00, soboty - nieczynne.
E-mail:
CLOAKING ; CLOAKING ,

Reporter dyżurny: 606 978 566
CLOAKING

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo w razie ich wykorzystywania,
do dokonywania skrótów i zmian ich tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

Gazeta Żywiecka jest zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej.

ISSN 1231-6725. Nr ind. 325341.